Privacyverklaring

Privacyverklaring

Praktijk Element, gevestigd aan Doetinchemseweg 33 7048 AP Wijnbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: 
https://www.praktijk-element.nl
Doetinchemseweg 33
7048 AP Wijnbergen 
0611071092 

Persoonsgegevens die verwerkt worden:
Praktijk Element verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Mogelijke andere gegevens die niet genoemd zijn, maar nodig zijn om dienstverlening uit te voeren

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Element deelt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Maar Praktijk Element verwerkt deze gegevens wel wanneer dat nodig is voor uw behandeling of scholing. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraagt Praktijk Element toestemming middels een behandelovereenkomst.  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@praktijk-element.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Praktijk Element verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Praktijk Element analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Praktijk Element verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Praktijk Element neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk Element) tussen zit. Praktijk Element gebruikt een administratiesysteem om uw gegevens m.b.t. dienstverlening te kunnen verwerken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Praktijk Element bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, dit nodig is vanwege wettelijke verplichtingen, noodzakelijke dossiervorming of voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw vraag.

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk Element verstrekt geen informatie aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Praktijk Element gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@praktijk-element.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Praktijk Element neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijk-element.nl

Balans is geen doel, het is een vaardigheid die je ontwikkelt!

Psychosocialle therapie

Het gezicht achter Praktijk Element

Heidi Kock-Kemperman

Mijn naam is Heidi, getrouwd, moeder van een zoon en dochter. We wonen op een fijne plek in Wijnbergen. Ik ben graag buiten, en hou van lezen, koken, muziek en dansen. Jaren heb ik gewerkt in het (speciaal) basisonderwijs als leerkracht en als vakleerkracht muziek, en in mijn gastouderopvang “De Kleine Wereld”. En steeds luisterde ik naar verhalen die ouders, collega’s en kinderen me toevertrouwden!

Praktijk Element werkt met vergoedingen